Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij J&J Techniek of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan J&J Techniek. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door J&J Techniek.

  • 24 uursservice

    Lekkage of elektrische storing? U kunt op ons rekenen! Onze vakbekwame monteurs staan dag en nacht voor u klaar.

    J&J Techniek lost al uw problemen 24 uur per dag op.

    Lees meer >